Disclaimer

Alle rechten voorbehouden.

TIMdeterman, De Kimmen 29, 8447 EK Heerenveen, Nederland

Zonder toestemming van TIMdeterman is het niet toegestaan, informatie, beeldmateriaal, code en foto’s, nieuwsberichten en/of berichtgevingen die verstrekt worden via de bovenstaande webadres op enigerlei wijze te verspreiden.

TIMdeterman spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft hij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door hem langs elektronische weg aangeboden diensten. TIMdeterman behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site ten allen tijden te wijzigen.

Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt TIMdeterman geen aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan.

TIMdeterman garandeert niet dat naar hem gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt, en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

TIMdeterman aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de sites waarnaar wordt verwezen of waarvan met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Voor klachten, opmerkingen of bij signalering van content die inbreuk maakt op wettelijke bepalingen of inbreuk maakt op rechten van derden kunt u mailen naar: timdeterman@hotmail.com.